WYPRAWKA SZKOLNA

Osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników na rok szkolny 2024/2025. Szczegóły w sekretariacie szkoły lub pod nr telefonu 58 672-44-51

Czytaj dalejWYPRAWKA SZKOLNA