Test sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy Liceum z Edukacją Pożarniczą (sportowej)