MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GASTRONOMICZNY

 „Gotuj z Vipem”

Konkurs gastronomiczny – Gotuj z Vipem jest organizowany dla uczniów szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie kucharz oraz technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Młodzież  wspólnie gotuje z osobami, które na co dzień zajmują się najważniejszymi sprawami w powiecie wejherowskim. W konkursie rywalizują  ze sobą pary skojarzone w losowaniu według klucza „osoba znana + uczeń”. Gotując udowadniamy, że ręce zręcznego adepta sztuki kulinarnej  wspólnie z pomocą znanego gościa są w stanie wyczarować maleńkie arcydzieła dla podniebienia i oczu z zaledwie kilku składników, a wyniki ich eksperymentów będą w stanie zaskoczyć i zadziwić oceniających kucharzy profesjonalistów.

 

 • Termin – grudzień 2023
 • Organizator : Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Ks Edmunda Roszczynialskiego
 • Patronat : Starostwo Powiatowe w Wejherowie
 • Osoba odpowiedzialna : Violetta Ginter

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GASTRONOMICZNY
„POZNAWANIE PRZEZ GOTOWANIE”

Konkurs gastronomiczny – „Poznawanie przez gotowanie” jest organizowany dla uczniów klas o profilu gastronomicznym  oraz uczniów Szkół Kształcenia Specjalnego w zawodzie kucharz. Opiekę nad uczestnikami sprawują pracownicy pomocniczy gastronomii. Uczniowie wspólnie w zespołach dwuosobowych prezentują swoje umiejętności kulinarne. Celem konkursu jest współpraca uczniów z dwóch różnych szkół i środowisk. Priorytetem jest aby integracja młodzieży oparta była na wzajemnych relacjach opartych na szacunku, zrozumieniu oraz akceptacji. W konkursie liczy się również praca zespołowa oraz  umiejętności kulinarne.  

 

 • Termin – kwiecień 2024
 • Organizator : Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Ks Edmunda Roszczynialskiego
 • Patronat : Starostwo Powiatowe w Wejherowie
 • Osoba odpowiedzialna : Zdzisława Pocierznicka

XX WOJEWÓDZKI KONKURS RACHUNKOWOŚCI

Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką współczesnej rachunkowości oraz podnoszenie poziomu nauczania rachunkowości. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas o profilu technik rachunkowości. Pytania konkursowe powstają przy zaangażowaniu uznanych wykładowców akademickich Uniwersytetu Gdańskiego.

Szczegóły dotyczące organizacji Wojewódzkiego Konkursu Rachunkowości znajdują się w załączonym regulaminie.

 

 • Termin – 28 marzec 2024 r. godz. 10:00
 • Organizator : Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Ks Edmunda Roszczynialskiego, Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Patronat : Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce o/Gdańsk
 • Osoba odpowiedzialna : Ewa Krajewska

III SZKOLNY KONKURS LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNY

Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu logistyki oraz spedycji wśród uczniów naszej szkoły. Rywalizacja szkolna pozytywnie wpływa na młodzież, ich relację oraz zaangażowanie w naukę przedmiotów zawodowych. Jest wsparciem w przygotowaniu młodzieży do egzaminu zawodowego. Promuje również naukę w zawodach technik logistyk i technik spedytor.

 

 1. Termin 15 kwiecień 2024 r.
 2. Organizator Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Ks Edmunda Roszczynialskiego
 3. Patronat Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Osoba odpowiedzialna Anna Żmich

XXI MISTRZOSTWA WIEDZY KOMPUTEROWEJ

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Wejherowskiego, którzy swoją przyszłość wiążą z informatyką i programowaniem. Konkurs jest sprawdzeniem stopnia opanowania zasad obsługi oraz programowania komputerów.  Motywuje uczniów do ewaluacji  posiadanej wiedzy informatycznej.

 1. Termin 16 kwiecień 2024 r.
 2. Organizator Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Ks Edmunda Roszczynialskiego
 3. Patronat Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Osoba odpowiedzialna Michał Ceszke

TURNIEJ GRY MONOPOL

Celem turnieju jest promowanie postaw przedsiębiorczych u młodzieży.

Monopol to gra, której charakterystyczną cechą jest tworzenie biznesu. Uczestnicy w czasie gry zarządzają kapitałem, który starają się pomnożyć poprzez podejmowanie przedsiębiorczych decyzji. Gracze niczym prawdziwi przedsiębiorcy uczą się działać na symulacyjnym rynku. Jest to trening umiejętności strategicznych, planowania i podejmowania ryzykownych decyzji, działania i akceptacji skutków swoich działań.

 

 1. Termin listopad 2024 r.
 1. Organizator Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Ks Edmunda Roszczynialskiego
 2. Patronat Starostwo Powiatowe w Wejherowie
 3. Osoba odpowiedzialna Dagmara Wijas