POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

15 grudnia 2023 roku Pan Dyrektor Wojciech Rogocki podpisał porozumienie o współpracy między Powiatowym Zespołem Szkół nr 3 a Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych. Współpraca dotyczy podejmowania działań i inicjatyw służących dostarczaniu wiedzy, rozwijaniu nowoczesnych metod dydaktycznych oraz promocji wysokich standardów nauczania. Obejmuje organizację wykładów, ćwiczeń dla uczniów, konkursów, quizów oraz spotkań z wykładowcami i firmami z którymi uczelnia współpracuje. W ramach umowy uczniowie mają możliwość odbycia kursów, szkoleń oraz uczestniczenia w imprezach okolicznościowych. Osobą odpowiedzialną za współpracę jest Albert Rogiński.

BATNA Sp. z o.o.

1 września 2023 roku Pan Dyrektor Wojciech Rogocki podpisał porozumienie o współpracy między Powiatowym Zespołem Szkół nr 3 a Batna sp. z o.o. Wspólne działania obejmują następujące obszary: - modernizacja sali komputerowej 320 poprzez przekazanie przez spółkę podzespołów, które wzbogacą pracownię o rozwiązania technologiczne zwane potocznie „inteligentnym domem” - organizacja cyklicznych spotkań tematycznych, pokazów, wykładów i szkoleń z pracownikami firmy - podejmowania działań, których efektem jest podniesienie umiejętności i kompetencji przyszłych pracowników IT m.in. poprzez możliwość odbycia wycieczek dydaktycznych, konkursów branżowych. - przekazywania szkole informacji o najnowszych osiągnięciach w zakresie automatyzacji i cyfryzacji. Koordynatorem współpracy jest Pan Michał Ceszke.

PCC INTERMODAL S.A.

29 grudnia 2022 roku Pan Dyrektor Wojciech Rogocki podpisał porozumienie o współpracy między Powiatowym Zespołem Szkół nr 3 a PCC INTERMODAL S.A. W ramach współpracy uczniowie mogą uczestniczyć w szkoleniach, wykładach, kursach branżowych. Odbywać praktyki zawodowe, staże, a także wizyty studyjne. Osobą odpowiedzialną za współpracę jest Magdalena Pobłocka-Zwara.

PORTA KMI POLAND S.A.

W dzisiejszej – dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości – rolą szkoły jest nie tylko wyposażenie ucznia w podstawową wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także stworzenie warunków do pogłębiania kwalifikacji w realnym otoczeniu gospodarczym. 10 listopada 2022 r. Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie podpisał porozumienie o współpracy z PORTA KMI POLAND S.A. w zakresie kształcenia w zawodach Branży Ekonomicznej. W ramach umowy -uczniowie mają możliwość odbywania praktyk uczniowskich oraz staży w Firmie PORTA, poznają obszary funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa podczas wizyt w siedzibie Firmy, uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin. Koordynatorem współpracy jest Pani Anna Bradel.

IGLOTEX DYSTRYBUCJA POLSKA Sp. z o.o.

14 czerwca 2022 roku Pan Dyrektor Wojciech Rogocki podpisał porozumienie o współpracy między Powiatowym Zespołem Szkół nr 3 a IGLOTEX S.A. Umowa partnerska obejmuje klasy branży logistyczno-spedycyjnej. W ramach współpracy młodzież ma możliwość uczestniczenia w szkoleniach, spotkaniach tematycznych, wykładach. Istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych oraz staży. Uczniowie mogą uczestniczyć w wizytach studyjnych, konkursach branżowych oraz odbywać wycieczki dydaktyczne. Osobą odpowiedzialną za współpracę jest Pani Anna Żmich.

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

25 marca 2022 roku Pan Dyrektor Wojciech Rogocki podpisał porozumienie o współpracy między Powiatowym Zespołem Szkół nr 3 a Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku. Umowa partnerska dotyczy: - udziału w wykładach i warsztatach otwartych - wspólnej organizacji imprez kulturalnych i sportowych - wzbogacaniu u uczniów zainteresowań dydaktycznych, kulturowych i sportowych. Osobą odpowiedzialną za współpracę jest Pani Dagmara Wijas.

HOGS S.A.

23 lutego 2022 roku Pan Dyrektor Wojciech Rogocki podpisał porozumienie o współpracy między Powiatowym Zespołem Szkół nr 3 a HOGS S.A. Umowa obejmuje użytkowanie w celach edukacyjnych firmowego programu HOGS przez uczniów kształcących się na kierunkach technik logistyk i technik spedytor. Program ten jest wsparciem dla spedytorów oraz przewoźników. Ułatwia planowanie pracy, trasy, dokonuje kalkulacji kosztów. Osobą odpowiedzialną za współpracę jest Iwona Ślepowrońska.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce o/Gdańsk

30 października 2021 roku zostało zawarte porozumienie o wzajemnej współpracy między Powiatowym Zespołem Szkół nr 3, a Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce o/Gdańsk. Porozumienie podpisał Dyrektor Szkoły Wojciech Rogocki. Obejmuje klasy kształcące się w zawodzie technik rachunkowości, ekonomista, handlowiec. Współpraca dotyczy organizacji warsztatów, spotkań dyskusyjnych, szkoleń oraz wizyt studyjnych. W październiku 2023 roku pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce o/Gdańsk powstał Klub Młodego Księgowego, którego opiekunem jest Pani Ewa Krajewska.

Uniwersytet Gdański

30 października 2021 roku Pan Dyrektor Wojciech Rogocki podpisał porozumienie z Katedrą Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego. Dzięki współpracy uczniowie otrzymują profesjonalne wsparcie w kształceniu. Uczestniczą w wykładach branżowych oraz laboratoriach. Dzięki temu młodzież poznaje świat nauki oraz uczelnie wyższe w Trójmieście. Współpraca obejmuje również organizowanie wspólnych przedsięwzięć m.in. współorganizacja Wojewódzkiego Konkursu Rachunkowości. Koordynatorem ds. współpracy jest Pani Natalia Brill oraz Ewa Krajewska.

WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA

10 lutego 2021 roku Pan Dyrektor Wojciech Rogocki podpisał porozumienie o współpracy między Powiatowym Zespołem Szkół nr 3 a Wyższą Szkołą Zdrowia. Obejmuje uczniów branży hotelarsko-turystycznej. Wyższa Szkoła Zdrowia promuje zdrowie oraz działania stanowiące profilaktykę zdrowotną. Uczniowie mogą liczyć na wsparcie w ukierunkowaniu przyszłych preferencji zawodowych. Młodzież będzie mogła odbyć certyfikowane szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz uczestniczyć w wykładach związanych z obszarem: dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia. Uczelnia obejmie również patronat nad wydarzeniami organizowanymi przez szkołę związanymi z tematyką zdrowia. Osobą odpowiedzialną za współpracę jest Patryk Paterek.