TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI (422104)

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI (314403)

TECHNIK EKONOMISTA (331403)

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (343404)

TECHNIK HOTELARSTWA (422402)

TECHNIK INFORMATYK (351203)

TECHNIK LOGISTYK (333107)

TECHNIK PROGRAMISTA (351406)

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (431103)

TECHNIK SPEDYTOR (333108)

KUCHARZ (512001)

MAGAZYNIER-LOGISTYK (432106)

SPRZEDAWCA (522301)

CUKIERNIK (751201)

Egzamin Zawodowy 2023/2024

 

Formuła 2019 – egzamin zawodowy z kwalifikacji 3 literowych

Formuła 2017 – egzamin zawodowy z kwalifikacji 2 literowych

Formuła 2012 – egzamin zawodowy z kwalifikacji 1 literowych

 

Formuła 2019

Formuła 2017

Formuła 2012

o egzaminie

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/o-egzaminie/

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/o-egzaminie/

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/strona-o-egzaminie/

podstawa programowa

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/podstawa-programowa/

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/podstawa-programowa/

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/podstawa-programowa/

arkusze z roku/lat poprzednich

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/przykladowe-zadania/praktyczny/

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/arkusze/

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/

informatory

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-wyposazenie-osrodkow/

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

Harmonogram, komunikaty i informacje

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/harmonogramy-komunikaty-i-informacje/

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

Źródło:  https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/