mgr WOJCIECH ROGOCKI – DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. MARIAN BARUK – WICEDYREKTOR SZKOŁY

ds. dydaktyczno – wychowawczych

ds. organizacji zajęć

mgr ZDZISŁAWA POCIERZNICKA  – WICEDYREKTOR SZKOŁY

ds. dydaktyczno – wychowawczych

ds. egzaminu zawodowego

mgr ŁUKASZ PANKOWSKI – WICEDYREKTOR SZKOŁY

ds. dydaktyczno – wychowawczych

ds. egzaminu maturalnego