Kelner

Jest przedstawicielem zakładu i na jego barkach spoczywa kontakt z gościem i dobry wizerunek zakładu gastronomicznego. Cechuje się kulturą osobistą, komunikatywnością oraz uczciwością. Kelner wykonuje czynności związane z profesjonalną obsługą klienta od momentu jego wejścia do momentu opuszczenia lokalu. Wita gości, przedstawia menu, udziela informacji. Roznosi napoje i przekąski, usuwa niepotrzebne naczynia ze stołów. Sprawuje ciągły nadzór nad gośćmi. Przygotowuje lokal, dba o odpowiedni wystrój do okoliczności, atmosferę oraz kontroluje jakość podawanych potraw.

Nauka w zawodzie kelner trwa 3 lata. W ramach cyklu kształcenia zdobywa  się wiedzę z jednej kwalifikacji zawodowej. Po jej uzyskaniu i ukończeniu szkoły otrzymuje się dyplom zawodowy, który jest równoznaczny z uzyskaniem zawodu kelner.

HGT 01   – PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE DAŃ na koniec kl. 3

  • sporządzanie potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego
  • wykonywanie czynności związanych obsługiwaniem gości
  • rozliczanie usług kelnerskich

                                                                             

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Odbywają się u wybranego pracodawcy – trzy dni w tygodniu.

 

NAUCZANE JĘZYKI OBCE

  • język angielski

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
  • biologia

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kelner może znaleźć zatrudnienie w instytucjach związanych z gastronomią, w hotelach, restauracjach, pubach, kawiarniach. Kelnerzy mogą również pracować dla firm cateringowych.