Klub Młodego Księgowego powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce o/Gdańsk. Celem działalności klubu jest integracja środowiska zawodowego ze szkołą, motywowanie do rozwoju oraz poszerzanie wiedzy księgowej. Opiekunem Klubu jest Pani Ewa Krajewska.