Kucharz

Jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków.

 Nauka w zawodzie kucharz trwa 3 lata. W ramach cyklu kształcenia zdobywa się wiedzę z jednej kwalifikacji zawodowej. Po jej uzyskaniu i ukończeniu szkoły otrzymuje się dyplom zawodowy, który jest równoznaczny z uzyskaniem zawodu kucharz. 

HGT 02 – PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE DAŃ na koniec kl. 3 

 •  ocenianie jakości produktów 
 •  przechowywanie żywności 
 •  obróbka produktów i przygotowanie stanowiska pracy 
 •  obsługa sprzętu gastronomicznego 
 •  przygotowanie dań zimnych, gorących i podstawowych deserów 
 •  wydawanie dań 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

Odbywają się u wybranego pracodawcy – trzy dni w tygodniu. 

NAUCZANE JĘZYKI OBCE 

 •  język angielski 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI 

 •  język polski 
 •  matematyka 
 •  język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata) 
 •  chemia 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA 

Kucharz może znaleźć zatrudnienie w podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej: restauracjach, kawiarniach, barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, zakładach żywienia zbiorowego (np. stołówki szkolne, szpitalne), hotelach, pensjonatach, sanatoriach, gospodarstwach agroturystycznych. Kucharz może być zatrudniony również w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.