Klasa administracyjno-biznesowa to kierunek kształcenia dedykowany osobom wiążącym swoją przyszłość z ekonomią. Przygotuje do podjęcia studiów wyższych oraz do roli przyszłych pracowników, menedżerów czy przedsiębiorców. Bazuje na założeniach praktycznych. Nauczy zaplanować własną działalność gospodarczą, zapozna z procesem planowania własnego biznesu oraz przybliży zasady zarządzania przedsiębiorstwem. Klasa administracyjno-biznesowa stawia na nauczanie poprzez praktykę i doświadczenie. Udział w symulacjach biznesowych i spotkaniach z praktykami biznesu wykształcą umiejętność podejmowania świadomych decyzji.

Nauka w klasie administracyjno-biznesowej trwa 4 lata, kończy się egzaminem maturalnym.

NAUCZANE JĘZYKI OBCE

  • język angielski
  • język niemiecki

 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

  • język polski
  • biznes i zarządzanie
  • matematyka

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
  • wiedza o społeczeństwie