Klasa sportowa z edukacją pożarniczą

To kierunek dla zainteresowanych pracą w Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej lub w innych służbach mundurowych. Absolwent otrzyma świadectwo maturalne, będzie przygotowany pod względem sprawnościowym do podjęcia nauki na wydziałach Akademii Wychowania Fizycznego, szkołach pożarniczych oraz innych uczelniach służb mundurowych. Patronat nad klasą sprawuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

Klasa sportowa z edukacją pożarniczą realizuje zajęcia sportowe i lekcje wychowania fizycznego w ilości 10 godzin tygodniowo. Przedmioty w zakresie rozszerzonym w tej klasie to: biologia, chemia i języki angielski.

Zajęcia z edukacji pożarniczej odbywają się w szkole oraz na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Wejherowie, gdzie uczniowie mają możliwość zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem używanym do ratowania życia ludzi oraz gaszenia pożarów.

Szkoła dysponuje bogato wyposażoną bazą sportową. Zajęcia sportowe odbywają się na sali gimnastycznej, siłowni, salce do samoobrony oraz salce tanecznej. Na świeżym powietrzu uczniowie mogą ćwiczyć na dwóch boiskach wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznej. Do ćwiczeń uczniowie używają dobrego sprzętu sportowego.

Nauka w klasie sportowej z edukacją pożarniczą trwa 4 lata, kończy się egzaminem maturalnym.

NAUCZANE JĘZYKI OBCE

 • język angielski
 • język niemiecki

 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 • język angielski
 • biologia
 • chemia

 

PRZEDMIOTY DODATKOWE

 • Edukacja pożarnicza
 • Zajęcia sportowe

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
 • biologia