You are currently viewing POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH BRANŻY GASTRONOMICZNEJ 🍮🍝🫕🥘🥗

12 czerwca br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Wejherowie reprezentowanym przez Marcina Kaczmarka – Starostę Wejherowskiego, a Zakładem Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A.reprezentowanym przez Tomasza Szarmacha – Prezesa Lubiana Hurt, Mariusza Dydjowa – Kierownika Działu Marketingu i Rozwoju Produktu, a Powiatowym Zespołem Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie, reprezentowanym przez Wojciecha Rogockiego – Dyrektora Szkoły.

Ten ważny krok stanowi fundament naszej przyszłej współpracy i jest dowodem wzajemnego zaufania oraz wspólnych celów.🙂 Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca przyniesie obopólne korzyści i pozwoli na realizację ambitnych zamierzeń. Cieszymy się na wspólną pracę nad wdrożeniem postanowień porozumienia i jesteśmy pewni, że nasza współpraca będzie przebiegała pomyślnie i przyniesie wymierne rezultaty.🍀🍀Jeszcze raz dziękujemy za zaufanie i objęcie patronatem naszej szkoły. Z niecierpliwością czekamy na dalsze efekty naszej współpracy.🫶

#ZakładyPorcelana Lubiana

#Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie ul. Budowlanych 2

#Porcelana#Porozumienie