Na koniec edukacji  (3 kl) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

HAN.01.Prowadzenie sprzedaży

Zawód przygotowujący do podjęcia pracy w różnych firmach handlowych. Absolwent uzyska profesjonalną wiedzę z zakresu obsługi klienta oraz technik sprzedaży. Ukończony kierunek daje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia oraz kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

– język polski

– matematyka

– język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)

– chemia