Technik hotelarstwa – profil wellness & spa

Hotelarz to zawód posiadający własny kodeks i obyczaje. To środowisko specjalistów różnych dziedzin – menedżerów, szefów kuchni, dekoratorów wnętrz czy dyplomowanych znawców win. Nabyte umiejętności  wellness i spa pozwolą absolwentowi na pracę w dodatkowych usługach hotelowych w zakresu odnowy biologicznej. Współpracujemy z grupą hotelową Orbis. Prowadzimy kursy zawodowe carvingu, baristy, sommeliera.

Nauka w zawodzie technik hotelarstwa trwa 5 lat. W ramach cyklu kształcenia zdobywa  się wiedzę w zakresie dwóch kwalifikacji zawodowych. Po ich uzyskaniu i ukończeniu szkoły otrzymuje się dyplom zawodowy, który jest równoznaczny z uzyskaniem tytułu technik hotelarstwa.

HGT 03   – OBSŁUGA GOŚCI W OBIEKCIE ŚWIADCZĄCYM USŁUGI HOTELARSKIE  na koniec kl. 3

 • utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • przygotowywanie i podawanie śniadań
 • organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

                                                                             

HGT 06   – REALIZACJA USŁUG W RECEPCJI na koniec kl. 4

 • rezerwacja usług hotelarskich
 • obsługa gości w recepcji.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Trwają 8 tygodni w całym cyklu kształcenia. Rozłożone są na dwa lata – klasę 3 oraz 4.

 

NAUCZANE JĘZYKI OBCE

 • język angielski
 • język niemiecki

 

PRZEDMIOT REALIZOWANY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 • geografia

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
 • geografia

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Technik hotelarstwa może znaleźć zatrudnienie jako recepcjonista, kelner, barman, animator, steward, pokojowa w różnego typu obiektach bazy noclegowej, tj. hotelach, motelach, pensjonatach, centrach konferencyjnych, zajazdach, gościńcach, sanatoriach czy ośrodkach wczasowych w kraju lub za granicą. Hotelarz może podjąć pracę również we współczesnej bazie ruchomej np. promowej, kolejowej, lotniczej oraz w biurach podróży, agencjach turystycznych, firmach cateringowych, w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w stowarzyszeniach i organizacjach  branżowych. Technik hotelarstwa może rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.