Technik informatyk – profil bezpieczeństwo IT

to zawód dla zainteresowanych informatyką i szeroko pojętą technologią informacyjną. Po ukończeniu szkoły absolwent uzyska atrakcyjny na rynku pracy zawód. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli nabyć umiejętności w zakresie zabezpieczenia danych przedsiębiorstwa przed atakami hakerskimi i innymi nadużyciami oraz świadczenia usług informatycznych w ramach własnej działalności.

Nauka w zawodzie technik informatyk trwa 5 lat. W ramach cyklu kształcenia zdobywa  się wiedzę w zakresie dwóch kwalifikacji zawodowych. Po ich uzyskaniu i ukończeniu szkoły otrzymuje się dyplom zawodowy, który jest równoznaczny z uzyskaniem tytułu technik informatyk.

INF 02   – ADMINISTRACJA I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH na koniec kl. 3

 • przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
 • administrowanie systemami operacyjnymi
 • serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej
 • przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej;

                                                                             

INF 03   – TWORZENIE I ADMINISTROWANIE STRONAMI I APLIKACJAMI INTERNETOWYMI ORAZ BAZAMI DANYCH na koniec kl. 4

 • tworzenie i administrowanie stronami internetowymi
 • tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych
 • programowanie aplikacji internetowych
 • tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Trwają 8 tygodni w całym cyklu kształcenia. Rozłożone są na dwa lata – klasę 3 oraz 4.

 

NAUCZANE JĘZYKI OBCE

 • język angielski
 • język niemiecki

 

PRZEDMIOT REALIZOWANY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 • fizyka

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
 • fizyka

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Technik informatyk może znaleźć zatrudnienie jako instalator i administrator systemów operacyjnych, administrator sieci komputerowych, baz danych oraz jako projektant i programista baz danych. Informatycy zatrudniani są jako instalatorzy i konserwatorzy sprzętu komputerowego, graficy komputerowi oraz programiści aplikacji internetowych.