Technik logistyk – profil eurologistyka

to zawód związany z tworzeniem na rynku krajowym i zagranicznym przepływu towarów i informacji. Profil eurologistyki pozwoli absolwentowi nabyć umiejętności z zakresu organizowania procesów logistycznych na obszarze całej Europy, z naciskiem na państwa będące naszymi głównymi partnerami handlowymi. Po ukończeniu szkoły absolwent będzie mógł pracować w każdym zakładzie produkcyjnym, handlowym i usługowym posiadającym działy obsługi kontrahentów krajowych i zagranicznych.

Nauka w zawodzie technik logistyk trwa 5 lat. W ramach cyklu kształcenia zdobywa  się wiedzę w zakresie dwóch kwalifikacji zawodowych. Po ich uzyskaniu i ukończeniu szkoły otrzymuje się się dyplom zawodowy, który jest równoznaczny z uzyskaniem tytułu technik logistyk.

SPL 01   – OBSŁUGA MAGAZYNÓW  na koniec kl. 3

 • przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu
 • monitorowanie poziomu i stanu zapasów
 • obsługiwanie programów magazynowych
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej
 • monitorowanie procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych

                                                                             

SPL 04   – ORGANIZACJA TRANSPORTU na koniec kl. 4

 • planowanie procesów transportowych
 • organizowanie procesów transportowych
 • dokumentowanie procesów transportowych

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Trwają 8 tygodni w całym cyklu kształcenia. Rozłożone są na dwa lata – klasę 3 oraz 4.

 

NAUCZANE JĘZYKI OBCE

 • język angielski
 • język niemiecki

 

PRZEDMIOT REALIZOWANY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 • matematyka

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
 • geografia

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Technik logistyk może znaleźć zatrudnienie w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, gospodarki odpadami, transportu wewnętrznego. Logistyków chętnie zatrudniają przedsiębiorstwa transportowe kolejowe, powietrzne czy wodne.