Technik organizacji turystyki – profil rekreacja i animacja czasu wolnego

to świetny zawód dla osób lubiących podróżować, organizować czas wolny. Absolwent nabędzie kompetencje z zakresu opracowywania i realizacji programów imprez turystycznych. Umiejętności z zakresu rekreacji i animacji czasu wolnego umożliwią Ci uatrakcyjnienie wypoczynku klientów o bardzo popularne elementy turystyki aktywnej (nordic  walking, spływy kajakowe, kuligi i inne). Prowadzimy kursy animatora czasu wolnego i pilota wycieczek.

Nauka w zawodzie technik organizacji turystyki trwa 5 lat. W ramach cyklu kształcenia zdobywa  się wiedzę w zakresie dwóch kwalifikacji zawodowych. Po ich uzyskaniu i ukończeniu szkoły otrzymuje się dyplom zawodowy, który jest równoznaczny z uzyskaniem tytułu technik organizacji turystyki.

HGT 07   – PRZYGOTOWANIE IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH  na koniec kl. 3

 • projektowanie imprez i usług turystycznych
 • zamawianie imprez i usług turystycznych

                                                                             

HGT 08   – OBSŁUGA KLIENTA ORAZ ROZLICZANIE IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH na koniec kl. 4

 • prowadzenie informacji turystycznej
 • obsługa klientów korzystających z usług turystycznych
 • rozliczanie usług i imprez turystycznych

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Trwają 8 tygodni w całym cyklu kształcenia. Rozłożone są na dwa lata – klasę 3 oraz 4.

 

NAUCZANE JĘZYKI OBCE

 • język angielski
 • język hiszpański

 

PRZEDMIOT REALIZOWANY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 • geografia

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
 • geografia

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Technik organizacji turystyki może znaleźć zatrudnienie w  biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną. Zatrudniani są również w biurach organizacji kongresów i konferencji oraz w hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą jako organizatorzy turystyki lub agenci turystyczni.