Technik programista – profil programowanie PYTHON

to zawód, który pozwala nabyć umiejętności kodowania w najbardziej poszukiwanych na rynku językach (Java, C++ i innych). Uzyskanie kwalifikacji programisty gwarantuje absolwentowi podjęcie dobrze wynagradzanej pracy w firmach tworzących różnego rodzaju oprogramowanie – bazy danych, programy graficzne, antywirusowe, gry elektroniczne i pozostałe.

Nauka w zawodzie technik programista trwa 5 lat. W ramach cyklu kształcenia zdobywa  się wiedzę w zakresie dwóch kwalifikacji zawodowych. Po ich uzyskaniu i ukończeniu szkoły otrzymuje się dyplom zawodowy, który jest równoznaczny z uzyskaniem tytułu technik programista.

INF 03   – TWORZENIE I ADMINISTROWANIE STRONAMI I APLIKACJAMI INTERNETOWYMI ORAZ BAZAMI DANYCH na koniec kl. 3

 • tworzenie i administrowanie stronami internetowymi
 • tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych
 • programowanie aplikacji internetowych
 • tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią

                                                                             

INF 04   – PROJEKTOWANIE, PROGRAMOWANIE I TESTOWANIE APLIKACJI na koniec kl. 4

 • projektowanie, programowanie i testowanie zaawansowanych aplikacji webowych
 • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji desktopowych
 • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Trwają 8 tygodni w całym cyklu kształcenia. Rozłożone są na dwa lata – klasę 3 oraz 4.

 

NAUCZANE JĘZYKI OBCE

 • język angielski
 • język niemiecki

 

PRZEDMIOT REALIZOWANY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 • matematyka

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
 • informatyka

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Technik programista może znaleźć zatrudnienie w instytucjach teleinformatycznych świadczących usługi programistyczne, w innowacyjnych projektach mobilnych realizowanych m. in. dla przemysłu, użyteczności publicznej, administracji, ochrony zdrowia, w centrach obliczeniowych, instytucjach naukowo-badawczych, finansowych. Programiści zatrudniani są w przedsiębiorstwach  sektora energetycznego, rozrywkowego (np. produkcja gier na urządzenia mobilne) oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i informatycznych, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.