Technik rachunkowości  – profil samodzielny księgowy

to poszukiwany specjalista dla każdego przedsiębiorcy, który chce mieć pewność, że jego dokumentacja finansowa jest prowadzona należycie. Dlatego kwalifikacje księgowego są ciągle poszukiwane na rynku pracy. Osoby pracujące na Tym stanowisku cieszą się również dużym zaufaniem i poważaniem w firmie, stanowią bowiem jeden z głównych filarów przedsiębiorstwa. Technik rachunkowości znajdzie również pracę w urzędach, biurach rachunkowych, działach finansowych dużych firm, a także w centrach usług dla korporacji między narodowych.

Nauka w zawodzie technik rachunkowości trwa 5 lat. W ramach cyklu kształcenia zdobywa  się wiedzę w zakresie dwóch kwalifikacji zawodowych. Po ich uzyskaniu i ukończeniu szkoły otrzymuje się dyplom zawodowy, który jest równoznaczny z uzyskaniem tytułu technik rachunkowości.

EKA 05   – PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH I GOSPODARKI  FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  na koniec kl. 3

 • prowadzenie rekrutacji pracowników
 • sporządzanie dokumentacji kadrowej
 • rozliczanie wynagrodzeń
 • prowadzenie analizy zatrudnienia
 • prowadzenie rozliczeń podatkowych
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami, bankami i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym

                                                                             

EKA 07   – PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI na koniec kl. 4

 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
 • wycenianie składników aktywów i pasywów
 • ustalanie wyniku finansowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • prowadzenia analizy finansowej

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Trwają 8 tygodni w całym cyklu kształcenia. Rozłożone są na dwa lata – klasę 3 oraz 4.

 

NAUCZANE JĘZYKI OBCE

 • język angielski
 • język niemiecki

 

PRZEDMIOT REALIZOWANY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 • matematyka

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
 • informatyka

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Technik rachunkowości może znaleźć zatrudnienie na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych oraz na stanowiskach gdzie potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości: urzędy administracji państwowej i samorządowej, banki, urzędy skarbowe, instytucje ubezpieczeniowe, biura rachunkowe, jednostki samorządu terytorialnego, agencje celne, przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy usługowe i handlowe.