Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik dba o swoje miejsce pracy oraz materiały z jakimi pracuje. Do jego obowiązków należy nadzów nad zaopatrzenie miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty, wybór najlepszych jakościowo składników, dbanie o urządzenia i narzędzia swojej pracy.

 Nauka w zawodzie cukiernik trwa 3 lata. W ramach cyklu kształcenia zdobywa się wiedzę z jednej kwalifikacji zawodowej. Po jej uzyskaniu i ukończeniu szkoły otrzymuje się dyplom zawodowy, który jest równoznaczny z uzyskaniem zawodu cukiernik. 

SPC 01 – PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZYCH na koniec kl. 3 

  •  stosowanie maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych 
  •  magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych 
  •  sporządzanie półproduktów i wyrobów cukierniczych 
  •  wykonywanie dekoracji wyrobów cukierniczych 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

Odbywają się u wybranego pracodawcy 

– dwa dni w tygodniu – klasa pierwsza i druga 

– trzy dni w tygodniu – klasa trzecia 

NAUCZANE JĘZYKI OBCE 

  •  język angielski 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI 

  •  język polski 
  •  matematyka 
  •  język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata) 
  •  chemia 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA 

Cukiernik może znaleźć zatrudnienie w cukierniach, hotelach, halach produkcyjnych, sanatoriach, lodziarniach, kawiarniach, restauracjach oraz może założyć własną działalność gospodarczą w branży ciastkarsko – cukierniczej.