Technik usług kelnerskich – profil manager sali

 To zawód dla osób, które chcą się nauczyć planowania i organizowania usług gastronomicznych. Wykonuje czynności związane z kompleksową obsługą gości z wykorzystaniem różnych systemów w zakładach gastronomicznych. Jest odpowiedzialny za właściwe nakrycie stołu, ustawienie naczyń, sztućców oraz dbanie o wygląd, temperaturę i ułożenie potraw na stole. Do jego zadań należy przyjmowanie zamówień, serwowanie potraw różnymi technikami oraz inkasowanie należności w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Technik usług kelnerskich pracuje w ciągłym kontakcie z ludźmi, poznaje zwyczaje i kulturę różnych narodów oraz pogłębia umiejętności językowe.

Nauka w zawodzie technik usług kelnerskich trwa 5 lat. W ramach cyklu kształcenia zdobywa  się wiedzę w zakresie dwóch kwalifikacji zawodowych. Po ich uzyskaniu i ukończeniu szkoły otrzymuje się dyplom zawodowy, który jest równoznaczny z uzyskaniem tytułu technik usług kelnerskich.

HGT 01   – Wykonywanie usług kelnerskich  na koniec kl. 3

 • sporządzanie potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego
 • wykonywanie czynności związanych obsługiwaniem gości
 • rozliczanie usług kelnerskich

HGT 11   – Organizacja usług gastronomicznych na koniec kl. 4

 • planowanie i organizowanie dodatkowych usług gastronomicznych
 • planowanie i nadzorowanie pracy kelnera
 • rozliczanie usług gastronomicznych

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Trwają 8 tygodni w całym cyklu kształcenia. Rozłożone są na dwa lata – klasę 3 oraz 4.

 

NAUCZANE JĘZYKI OBCE

 • język angielski
 • język niemiecki

 

PRZEDMIOT REALIZOWANY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 • język angielski

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
 • biologia

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Technik usług kelnerskich zatrudnienie może znaleźć w branży gastronomicznej, w restauracjach, hotelach,   na statkach, wycieczkowcach, bankietach, targach, wystawach, konferencjach, sanatoriach, domach wczasowych, ośrodkach wypoczynkowych oraz firmach cateringowych. Zawód ten jest odpowiedni dla osób otwartych, pozytywnie nastawionych do ludzi, którzy z łatwością komunikują  się z otoczeniem.