Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych;

2) wykonywania zadań zawodowych związanych z planowaniem i oceną żywienia;

3) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

4) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;

5) organizowania i prowadzenia imprez gastronomicznych 

6) zarządzania działalnością gastronomiczna przedsiębiorstwa

Perspektywy zatrudnienia – technik żywienia I usług gastronomicznych – to odpowiedź na potrzeby rynku pracy

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

ZNAJDZIE PRACĘ W POLSCE I NA OBSZARZE UNII EUROPEJSKIEJ JAKO:

•    szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych
•    kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych
•    menager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych
•    manager zakładu gastronomicznego
•    organizator imprez okolicznościowych
•    mistrz sztuki kulinarnej
•    pracownik firmy cateringowej
•    doradca w zakresie prawidłowego żywienia
•    organizator usług cateringowych
•    pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej
•    prowadzić własną działalność

Absolwent kończący szkołę w kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych może: kontynuować naukę na studiach wyższych, założyć własną działalność gospodarczą.