You are currently viewing Prelekcje w ramach realizacji PROJEKTU „ROZNOSIMY POZYTYWNĄ ENERGIĘ”

W minionym tygodniu odbył się cykl 5 wykładów-lekcji poświeconych tematyce: promieniotworczości naturalnej i sztucznej, izotopom, promienowaniu jądrowemu i jego wpływie na organizmy żywe i rozpadom promieniotwórczym a także sposobom przekazywania energii a wszystko to z użyciem sprzętu zakupionego w ramach projektu. 

Dzięki wsparciu finansowemu spółki PEJ powstała multimedialna pracownia energetyki jądrowej wyposażona w 16 laptopów z oprogramowaniem do realizacji zajęć związanych z energetyką jądrową.

Uczniowie pod okiem nauczycieli p. Anny Piotrowicz, p. Joanny Pallach, p. Beaty Szymańskiej oraz p. Katarzyny Konecko realizowali na lekcjach zadania wykorzystując program Multimedialne laboratoria STEM – Fizyka bez granic. 

Na wszystkich wykładach towarzyszyło nam hasło: Roznosimy pozytywną energię – nie zabrakło „pełnych energii” rozmów i „pozytywnych” dyskusji w kontekście powstania Pierwszej Polskiej Elektrowni Jądrowej na Pomorzu. 

Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i zainteresowanym za aktywny udział i do zobaczenia wkrótce na lekcjach fizyki i chemii 🙂

Działanie było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Polskich Elektrowni Jądrowych Sp. z o. o. Doposażenie pracowni fizycznej w laptopy zapewni atrakcyjne przyswajanie wiedzy, a także umożliwi utrzymanie nowoczesnego, wysokiego poziomu nauczania, co może mieć istotny wpływ na kształcenie przyszłych kadr dla elektrowni jądrowej w Polsce.