Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów sprzedaży;

2) sporządzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej;

3) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

4) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;

5) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;

6) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Perspektywy zatrudnienia – technik handlowiec – to odpowiedź na potrzeby rynku pracy

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  w zawodzie technik handlowiec

 ZNAJDZIE PRACĘ W POLSCE I NA OBSZARZE UNII EUROPEJSKIEJ JAKO:

  • Merchandiser
  • Referent/asystent ds. zaopatrzenia
  • Referent/asystent ds. sprzedaży
  • Referent/asystent ds. obsługi klienta
  • Kierownik działu handlowego
  • Zastępca kierownika działu handlowego
  • Specjalista ds. obsługi klienta
  • Specjalista ds. sprzedaży
  • Specjalista ds. zaopatrzenia 

Absolwent kończący szkołę w kierunku Technik handlowiec może: kontynuować naukę na studiach wyższych, założyć własną działalność gospodarczą.